Terraqua

Karanténa

21.11.2013, Autor článku: Petr
Hadi Ještěři Chameleoni Želvy Obojživelníci Bezobratlí Nemoci & Prevence

Karanténní terárium bychom měli mít k dispozici i v případě, že neplánujeme nákup nových přírůstků k obyvatelům našeho terária. Může se stát, že i v případě optimálních podmínek k chovu a maximální péči dojde k náhlému onemocnění či zranění.  V případě, že na tuto skutečnost nejsme připraveni, ztratíme drahocenný čas. Nejen že může dojít k úmrtí nemocného zvířete, ale může se nakazit i zbytek chované populace.

Často podceňovanou kapitolou karantény je umístění nově zakoupených jedinců. Není důležité, zda se jedná o uznávaného chovatele se skvělými preferencemi nebo o dovoz z exotických zemí. Nové jedince bychom měli do karanténního terária umístit vždy i přes to, že zvíře nejeví známky nemoci, je aktivní a dobře přijímá potravu.

Doba karantény u nových chovanců se liší na základě zkušeností jednotlivých chovatelů. Obecně platí, že doba okolo 4 – 8 týdnů by měla k projevům nemocí stačit, avšak někteří chovatelé umísťují nové živočichy i na dvojnásobně delší dobu. Minimální doba by však neměla být kratší než 3-4 týdny.

Jak zařídit karanténní terárium

Obecně platí, že zařízení by mělo být co nejjednodušší se snadnou údržbou. Podle mého názoru je rozdíl, zda se jedná o karanténu u nových živočichů či u nemocného zvířete (v případě nemoci neumisťuji ani živé rostliny). Vždy bychom se měli snažit, aby se jedinec cítil co nejpřirozeněji.  Stres při změně prostředí mu nijak neprospěje.

 

Základní vlastnosti karanténního terária:

-          Maximální jednoduchost

-          Snadná údržba

-          Neustálá kontrola živočichů

-          Zajištění klidu umístěných živočichů

 

Karanténa u nových přírůstků našeho chovu

Terárium zařizujeme jednoduše, ale účelně. Někteří chovatelé používají poměrně „sterilní“ prostředí a jistě k tomu mají své důvody a úspěšnost jejich chovu to jen potvrzuje. Podle mého názoru by se mělo „provizorní terárium“ od chovného lišit v následujícím – menší a jednodušší. Dokonce se ani nebráním používání živých rostlin. V tomto případě doporučuji umístit rostliny do samostatných nádob, aby nemohlo dojít k jejich případné kontaminaci. Tyto rostliny však po skončení karantény likvidujeme a nikdy neponecháváme stejné vybavení i pro další jedince. Pokud se rozhodneme pro umělé rostliny, existuje v dnešní době velké množství přirozeně vypadajících druhů, které nám ozdobí i provizorní terária. Mají velkou výhodu. Dají se snadno vydezinfikovat (pozor na použití chemických prostředků, které jsou pro většinu druhů a obojživelníků dvojnásob, jedovaté) a použít opakovaně. I zvíře v karanténě nám může přinášet radost z pozorování a nemusí být umístěno někde v koutě našeho bytu. Umělé květiny jsou velmi dekorativní.

Velmi důležité je i množství úkrytů, které by měli být vytvořeny z plastových či keramických nádob a doplňků, které budeme opět snadno čistit a dezinfikovat. Všechny ukryty by pro nás měly být snadno dostupné a musí být splněna podmínka možnosti neustále kontroly.

Vhodné použití podkladového substrátu je také předmětem dlouhých diskuzí. Obecně je doporučováno použití savých, snadno vyměnitelných materiálů. Nejčastěji to bývá savý papír, polystyren nebo různé druhy molitanů). Naprosto nevhodné jsou chemicky upravované materiály s obsahem lepidel a rozpouštědel. Nikdy nepoužívejte barvené papíry, vaty ani textilie, do kterých by se jedinec mohl zachytit. Zde opět musíme přihlédnout k chovanému druhu. Některé druhy jsou zvyklé k zahrabávání do substrátu (např. Rohatky) a chov na papíru by pro ně ideální nebyl. Zároveň stromové druhy budou po většinu času přichyceny na sklo nebo rostliny a jednoduchý podklad pro ně nebude žádným problémem.

Obecné doporučení je následující: použijte takový podklad či substrát, který nemůže být sám o sobě zdrojem nemocí a choroboplodných zárodků (např. z volné přírody), bude snadno čistitelný a vyměnitelný. Velkou pozornost je třeba věnovat trusu, který je nutné často kontrolovat a podrobit odbornému vyšetření. Ideální je alespoň 2-3 nechat trus zkontrolovat u veterináře, který ho podrobí bakteriologickému a parazitologickému vyšetření. V případě nálezu parazitů Vám veterinář doporučí vhodná antiparazitika. I pokud nemáte žádné zkušenosti, dokážete snadno odhalit parazity v trusu. Vždy se o způsobu léčby poraďte s odborníky, nikdy nezkoušejte ordinovat vlastní postupy. Je vhodné alespoň jednou do roka podrobit trus vyšetření u lékaře i u jedinců, zařazených dlouhodobě v našem chovu.

Po celou dobu umístění v karanténě (a nejen při ní), minimalizujeme stres chovaných zvířat. Snažíme se omezit kontakt na minimum, zbytečně s jedinci nemanipulujeme. Alespoň v počátku je vhodné zakrýt přední stěnu a nechat jedince postupně zvykat na nové prostředí. Především u skákavých žab hrozí velké nebezpečí poranění nárazem do skla. U nočních druhů nenarušujeme jejich přirozený cyklus. Pokud s nimi musíme nutně manipulovat, činíme tak v době jejich aktivity a ne přes den.

Pravidelně sledujeme teplotu a vlhkost, ideální je použití teploměrů a vlhkoměrů. V chovném teráriu nám vlhkost udržují rostliny, v jednoduše zařízeném karanténním teráriu může být udržení vlhkosti složitější (pozor na vznik plísní). U druhů, které potřebují k chovu vodní plochu, použijte plastové misky, které opět mohou velmi dobře doplnit vzhled terária. Velmi pěkné jsou např. od firmy EXO-TERRA nebo ZOOMED. Snadno se čistí a je možné je opakovaně používat. Vodu v nádržkách pravidelně měníme a používáme odstátou vodu (existují i speciální přípravky k úpravě vody pro obojživelníky). V chovném teráriu doporučuji používat účinnou filtraci (vnitřní či vnější filtry), avšak při karanténním teráriu v miskách raději vodu pravidelně měním. Jedná-li se o druhy s převahou vodní plochy, filtraci samozřejmě používám (filtrační média je nutné vždy vyhodit a filtr vydezinfikovat).

Pro péči o terárium, které je určené pro karanténu, používáme pomůcky, které v žádném případě nesmí přijít do kontaktu s chovným teráriem. Velmi doporučuji vést si podrobné poznámky. Nejen že budete připraveni v případě prvotních projevů nemoci, ale získáte i velmi zajímavé informace, které se Vám mohou v budoucnosti hodit. Veďte si záznamy o krmení, množství potravy a o projevech chování.

Krmte pravidelně dle požadavků jednotlivých druhů. Přidávejte vitamíny (obalujte hmyz vitamínovými doplňky) a poskytujte dostatečně pestrou stravu. V letních měsících je zvlášť vhodný smýkaný hmyz. Hmyz chytejte „dále od civilizace.“ Díky pestré přírodní stravě je smýkaný hmyz důležitým zdrojem vitamínů. Používejte zářivky a žárovky s vhodným spektrem a zajistěte dostatečný přísun UVB záření (platí pro druhy, které ho k chovu potřebují).

Pokud budeme v péči úspěšní, můžeme po uplynutí karanténní doby umístit jedince do chovného terária. V případě, že se jedná o nové terárium, odpadají možné problémy se začleněním do chovné skupiny. Karanténní terárium a dekorace pečlivě vydezinfikujeme (opět existují speciální přípravky např. WIPE OUT 1 od ZOOMEDU nebo je možné použít klasické SAVO). Vše důkladně opláchneme proudem vody a připravíme pro případ náhlého použití. Chovnou nádrž je vhodné připravit v dostatečném předstihu. Kořeny rostlin stihnou zakořenit, filtry budou obývat důležité bakterie, které zajistí čistotu a kvalitu vody. Za dobu přípravy již budete přesně vědět, jak udržovat ideální teplotu a vlhkost. Jedinci z karantény jistě ocení fungující mikroklima.

Někdy bohužel i přes veškerou péči dojde k onemocnění popř. úhynu zvířete. Někteří živočichové, zejména pak obojživelníci, jsou více náchylní k onemocnění a procento úhynu je tak vyšší. Nezapomeňte, že úspěšnost chovu je závislá nejen na péči zkušenostech, ale také na štěstí. Štěstí však přeje připraveným, na to nezapomínejte.

 

Shrnutí na závěr:

 

-          Vždy umístěte nové jedince do karantény po dobu min. 4 týdnů

-          Mějte připravené terárium pro případ náhlého onemocnění chovného jedince

-          Zabezpečte co možná nejvhodnější podmínky

-          Pravidelně kontrolujte živočichy a zajistěte veterinární péči

-          Terária zařizujte jednoduše účelně a zároveň i tak, aby Vám přinášela radost z pozorování

-          V případě výskytu nemocí či defektů se vždy poraďte s kvalifikovaným odborníkem

-          Pečlivě si rozmyslete, zda chcete a můžete věnovat dostatečnou péči při chovu živočichů

Líbil se vám tento článek? Sdílejte ho mezi přáteli!

poslat na e-mail

Související články

 • Tabulka - Jak vybrat správnou UVB žárovku do terária

  Jak vybrat správnou UVB

 • Terraqua na Facebooku

  Vážení chovatelé a všichni, kdo se o chovatelství akvarijní a terarijních živočichů zajímáte. Terraqua je od dnešního

 • Terárium po 3. měsících

   

  Před více jak třemi měsící jsem založil terárium a vložil video, kde je vidět krok za krokem

 • Terária podle druhu biotopu

  Terária podle druhu biotopu

  Terária podle biotopu

 

Poslat na email

úspěšně odesláno na váš email

Upravit inzerát

Nesprávné přihlašovací údaje

Smazat inzerát

Nesprávné přihlašovací údaje

Odeslání inzerátu

Váš inzerát byl odeslán ke schválení administrátorem